OVER HET STARTBURO

Het Startburo is een onafhankelijk adviesbureau en re-integratiebedrijf, dat zich richt op alle werkzaamheden die voortvloeien vanuit de Bbz 2004 regeling. Het Startburo ondersteunt gemeenten bij het maken van beslissingen, die bepalend zijn voor de start en continuïteit van ondernemingen. Het Startburo biedt advies en begeleiding voor bijstandgerechtigden die willen ondernemen. De begeleiding bestaat uit het beoordelen van het potentieel van de onderneming en de ondernemer, het scholen van kennis, het trainen van vaardigheden, het ondersteunen bij het opstellen van een ondernemingsplan en bij de daadwerkelijke bedrijfsvoering. Daarnaast kan de gemeente ook de volledige uitvoering van de Bbz 2004 regeling uitbesteden aan het Startburo.

Wij vinden het spreken vanuit eigen ondernemerservaring van groot belang voor de begeleidingstrajecten die wij in het kader van de Bbz 2004 regeling aanbieden. Daarom werken wij volgens het principe “door ondernemers, voor ondernemers”. Wij begeleiden ondernemers vanuit dezelfde beleving die zij bij hun eigen bedrijf hebben. Wij richten ons op het handelen van de ondernemer en op zijn ontwikkelingsproces. Onze begeleidingstrajecten leiden aantoonbaar tot een hoge en blijvende uitstroom van uitkeringsgerechtigden.

De eigenaar van het Startburo, Auke Algra, is afgestudeerd als bedrijfskundige en heeft zelf meer dan 20 jaar ervaring met het begeleiden van ondernemers. Hij is naast zijn rol als ondernemer, actief als adviseur binnen het Startburo en Docent Ondernemerschap in het Hoger onderwijs.

U mag van het Startburo kwalitatief hoogwaardige adviezen en begeleiding verwachten. De adviezen en begeleidingstrajecten zijn gefundeerd op vakkundige en grondige analyse, zijn praktisch en verwoord in heldere taal.